Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Atvadīšanās no akadēmiķa Jāņa Stradiņa

 

Atvadīšanās no akadēmiķa Jāņa Stradiņa (1933 – 2019)

un piemiņas dievkalpojums notiks sestdien,

7. decembrī Torņakalna baznīcā:

no plkst. 12.30 atvadīšanās,

plkst. 14.00 dievkalpojums.

 

No plkst. 15.30 piemiņas pēcpusdiena LU Zinātņu mājā, Jelgavas ielā 3.

 

Aicinām nenest ziedus un vainagus, bet tiem domātos līdzekļus ziedot skulptūras

“Sēlijas sirds” izveidei Sunākstes mācītājmuižas parkā:

Stendera biedrība

Reģ. Nr. 40008056553

Konta Nr. LV16 PARX 0004 4728 8000 1

AS "Citadele banka"

Mērķis: J. Stradiņa piemiņai

vai Torņakalna baznīcā un Zinātņu mājā ziedojumu kastītē “J. Stradiņa piemiņai”.

 

Tālr. uzziņām: 29294240

 

In memoriam: Jānis Stradiņš (1933—2019)

Dažas dienas pirms 86. gadskārtas mūžībā devies Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, Dr. habil. chem., Dr. h. c. hist. profesors Jānis Stradiņš.

Jānis Stradiņš dzimis 1933. gada 10. decembrī medicīnas veicinātāja, vēsturnieka, ķirurga un onkologa Paula Stradiņa ģimenē. Pēc mācībām Rīgas 5. vidusskolā 1956. gadā viņš ar izcilību absolvē Latvijas Valsts universitātes Ķīmijas fakultāti. Darba dzīve turpinās Organiskās sintēzes institūtā. 1961. gadā Stradiņš izveido institūta Fizikāli organiskās ķīmijas laboratoriju, kuru vada trīsdesmit piecus gadus līdz 2006. gadam. Paralēli pamatdarbam tiek kopta un attīstīta Latvijas zinātņu vēstures joma.

► Lasīt vairāk

Galerijas

Muzejs blogo