Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Reglamentējošie akti

pdf Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja nolikums
pdf Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja struktūra
pdf Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja zinātniskās padomes sastāvs
pdf Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja vidēja termiņa darbības stratēģija 2015. – 2017. gadam