Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Izstādes

Izstāde „Garīgā veselība”

Izstāde „Garīgā veselība”, ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros, apmeklētājiem tiks atvērta 2017. gada 1. novembrī. 

Ceļojošā izstāde „Garīgā veselība”

Ceļojošās izstādes “Garīgā veselība” (turpmāk tekstā – Ceļojošā izstāde) mērķis – sasaistē ar temata vēsturiskajiem aspektiem, veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību, veselīga dzīvesveida nozīmi depresijas profilaksē, riska faktoriem, kas nelabvēlīgi ietekmē garīgo veselību, pievērst iedzīvotāju uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai, mazināt aizspriedumus pret cilvēkiem ar garīgās veselības traucējumiem un veicināt cilvēku ar depresiju integrāciju sabiedrībā.

Ceļojošo izstādi veido seši roll-up baneri ((2gab. 100x200cm; 2 gab. 150x200cm; 2.gab. 85x200cm) un trīs komoteksa plāksnes (maksimālais izmērs 100x100cm), kas izvietotas katra uz sava koka molberta (molberta augstums 180cm).

Ceļojošās izstādes mērķauditorija ir Latvijas iedzīvotāji, teritoriālās, sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.

Pieteikties uz izstādes eksponēšanu var zvanot pa tālruni 25992243 vai rakstot uz e-pastu info@mvm.lv.

Ceļojošā izstāde „Garīgā veselība”, ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros, apmeklētājiem būs pieejama no 2017. gada 1.augusta.

Izstādes tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros. Tā mērķis ir uzlabojot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Sīkāk informācija par projektu: www.vm.gov.lv