Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Izstādes

Izstāde "Seksuālā un reproduktīvā veselība"

Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejā no 8. janvāra ir apskatāma izstāde “Seksuālā un reproduktīvā veselība”, kurābūs iespēja uzzināt, kā gandrīz simts gados Latvijā un citur pasaulē valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas ir izglītojušas, skaidrojušas un uzrunājušas sabiedrību par seksuālās veselības jautājumiem. 

Izstādē būs aplūkojami vizuālie materiāli, kuri savulaik izmantoti gan sabiedrības informēšanai, gan emociju radīšanai. Aicinām arī iepazīt neparastus objektus no Medicīnas vēstures muzeja krājumiem, kas vēsturiskā griezumā parāda, kā ietekmēta mūsu reproduktīvā veselība, pateicoties laika gaitā notikušajiem medicīnas atklājumiem un mainīgajiem cilvēku uzskatiem. 

Par zinātniski pamatotu sabiedrības izglītošanu reproduktīvās veselības jomā varam runāt tikai no 19. gs. beigām, kad ārsti, skolotāji un sabiedriskas organizācijas sāka pievērsties līdzpilsoņu izglītošanai, piemēram, skaidrojot, kā neapjukt pubertātē, kā rodas bērni, kā vadīt laimīgu ģimenes dzīvi un kas darāms, ja seksuālo kontaktu laikā iemantota nelāga slimība.

Izstādes noslēgumā apmeklētāji var padomāt, ko vēlas pateikt citiem, un izgatavot savu reproduktīvo veselību veicinošo plakātu paši.

Izstādes apmeklējums ir bez maksas.

 

Ceļojošā izstāde „Garīgā veselība”

Ceļojošās izstādes “Garīgā veselība” mērķis ir sasaistē ar temata vēsturiskajiem aspektiem veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību, veselīga dzīvesveida nozīmi depresijas profilaksē, riska faktoriem, kas nelabvēlīgi ietekmē garīgo veselību, kā arī pievērst iedzīvotāju uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai.

Ceļojošo izstādi veido seši roll-up baneri ((2gab. 100 x 200 cm; 2 gab. 150 x 200 cm; 2.gab. 85 x 200 cm) un trīs komoteksa plāksnes (maksimālais izmērs 100 x 100 cm), kas izvietotas katra uz sava koka molberta (molberta augstums 180 cm).

Ceļojošās izstādes mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un pieaugušie.

Pieteikties uz izstādes eksponēšanu var zvanot pa tālruni 25992243 vai rakstot uz e-pastu info@mvm.lv.

Ceļojošā izstāde ir tapusi ESF finansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros.

Izstādes tapušas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Sīkāk informācija par projekta aktivitātēm pieejama: www.vm.gov.lvwww.esparveselibu.lv

 

Saistītie jaunumi