Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Izstādes

Izstāde „Depresija: no pagātnes līdz mūsdienām”

Neskatoties uz to, ka garīgā labklājība ir būtiska un neatņemama vispārējās veselības komponente, psihiska saslimšana lielai daļai sabiedrības joprojām ir temats, kas saistīts ar aizspriedumiem un stereotipiem. Izstādes "Depresija: no pagātnes līdz mūsdienām" mērķis ir sasaistē ar šī temata vēsturiskajiem aspektiem veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību un depresiju, kā arī aicināt iedzīvotājus vairāk pievērst uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai, vienlaikus mazinot mītus un aizspriedumus saistībā ar depresiju - vienu no izplatītākajām psihiskajām saslimšanām gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā.

Izstāde “Depresija: no pagātnes līdz mūsdienām” muzejā apskatāma līdz 2018. gada 30. septembrim, tā tapusi ESF finansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros un apmeklētājiem ir bez maksas.

Apmeklējot izstādi, apmeklētāji aicināti aizpildīt projekta aptaujas anketu. 

Ceļojošā izstāde „Garīgā veselība”

Ceļojošās izstādes “Garīgā veselība” mērķis ir sasaistē ar temata vēsturiskajiem aspektiem veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību, veselīga dzīvesveida nozīmi depresijas profilaksē, riska faktoriem, kas nelabvēlīgi ietekmē garīgo veselību, kā arī pievērst iedzīvotāju uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai.

Ceļojošo izstādi veido seši roll-up baneri ((2gab. 100 x 200 cm; 2 gab. 150 x 200 cm; 2.gab. 85 x 200 cm) un trīs komoteksa plāksnes (maksimālais izmērs 100 x 100 cm), kas izvietotas katra uz sava koka molberta (molberta augstums 180 cm).

Ceļojošās izstādes mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un pieaugušie.

Pieteikties uz izstādes eksponēšanu var zvanot pa tālruni 25992243 vai rakstot uz e-pastu info@mvm.lv.

Ceļojošā izstāde ir tapusi ESF finansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros.

Izstādes tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros. Tā mērķis ir uzlabojot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Sīkāk informācija par projektu: www.vm.gov.lv

 

Saistītie jaunumi