Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Lekcijas

Lekcija “Psihoemocionālās veselības veicināšana. Kas jāzin senioriem”

Lekciju mērķis ir  veicināt zināšanas par to, kā depresīvi garastāvokļa traucējumi ietekmē senioru (cilvēku) kopējo veselību, darba un dzīves kvalitāti, izpratni par to, kā atpazīt, kad garastāvokļa traucējumi kļūst par veselības traucējumu, kad un  kādēļ jāvēršas pēc medicīniskas palīdzības, kā arī praktiskus ieteikumus, ko darīt, lai izvairītos no depresijas.

Lekcijas sagatavojuši  Veselības centra Vivendi speciālisti.

Lekcijas par garīgo veselību senioriem, ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros, notiks septembrī, oktobrī un novembrī.

Sīkāk informācija par projektu: www.vm.gov.lv