Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Lekcijas

 

Lekcijas par garīgo veselību senioriem, ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros, notiks septembrī, oktobrī un novembrī.

Sīkāk informācija par projektu: www.vm.gov.lv