Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Muzejpedagoģijas

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā un Farmācijas muzejā tiek organizētas muzejpedagoģiskās programmas: „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu”, "Seksuālā un reproduktīvā veselība" un Tavs veselīgais uzturs”.

Programmas pieejamas organizētām grupām, sākot no 10 līdz 20 cilvēkiem. Interesentiem uz programmām vēlams pieteikties savlaicīgi- ne vēlāk kā 7 darba dienas pirms izvēlētā apmeklējuma datuma. Pedagoģiskās programmas ir bez maksas, taču apmeklētāju uzskaitei ir nepieciešams aizpildīt anketu, kuru nepilngadīgo skolēnu vietā aizpilda vecāki vai nepieciešamības gadījumā- skolotājs.

 

Muzejpedagoģiskā programma „Alkohola ietekme uz nenobriedušu organismu”

Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par alkohola iedarbību uz cilvēka organismu, tostarp izprast iespējamos jauna organisma alkohola atkarības riskus un rosināt skolēnus dzīvot tā, lai nenodarītu kaitējumu savai veselībai.

Norises vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja ekspozīcijā, Rīgā, Antonijas ielā 1.

Mērķauditorija: 7. -12. klases skolēni.

Programmas ilgums: 90 minūtes.

Detalizētāku informāciju un pieteikties uz muzejpedagoģisko programmu var pa tālruņiem: 67222665 vai 26644548, vai rakstot uz epastu: info@mvm.lv

 

Pedagoģiskā programma „Tavs veselīgais uzturs”

Programmas mērķis ir caur vēsturisko prizmu veicināt izpratni par veselīga uztura nozīmi ikdienā un rosināt ievērot ikdienā veselīga uztura principus.

Norises vieta: Farmācijas muzeja ekspozīcijā, Rīgā, R. Vāgnera ielā 13.

Mērķauditorija: 5.-8. klases skolēni.

Programmas ilgums: 90 minūtes

Detalizētāku informāciju un pieteikties uz muzejpedagoģisko programmu var pa tālruni 67213008 vai rakstot uz e-pastu: info@mvm.lv

 

Muzejpedagoģiskā programma „Seksuālā un reproduktīvā veselība”

Programmas mērķis ir veicināt skolēnu zināšanas un prasmes seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, sekmējot cieņpilnu un atbildīgu attiecību veidošanu. Programmas uzdevumi ir veicināt izpratni par seksuālās un reproduktīvās veselības nozīmi cilvēka dzīvē, atbildīgu attiecību nozīmi seksuālās un reproduktīvas veselības jomā, kontracepcijas lietošanu,seksuāli transmisīvo infekciju riskiem un profilakses nozīmi, kā arī par aborta medicīniskiem un sociāliem aspektiem.

Programmas norises vieta ir izstāde “Seksuālā un reproduktīvā veselība” Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā Rīgā, Antonijas ielā 1.

Mērķauditorija: 9. – 12. klašu skolēni

Programmas ilgums: 45 – 60 minūtes

Uzzināt detalizētāku informāciju un pieteikties uz muzejpedagoģisko programmu var pa tālruņiem: 67222665 vai 26644548, vai rakstot uz epastu: info@mvm.lv

Muzejpedagoģiskā programma tiek īstenota Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Sīkāk informācija par projekta aktivitātēm pieejama: www.vm.gov.lvwww.esparveselibu.lv