Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Biedrības rekvizīti

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja atbalstam un Medicīnas muzeja fonda biedrības mērķu sekmīgai realizācijai jūs varat ziedot fondam, kuram ir piešķirta sabiedriskā labuma statuss.

Sabiedriskā labuma statuss saskaņā ar Latvijas Finanšu ministrijas VID 2010.10.V lēmumu Nr. 4.1.-4/23440

Rekvizīti

Medicīnas muzeja atbalsta fonda biedrība
Reģ. nr. 40008140110
Konts LV44PARX0012530110001 Citadeles bankā

Fonda adrese: Antonijas ielā 1, Rīgā, LV 1360. Tālrunis: +371-29516722, epasts: mmaf@mvm.lv