Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Fonda valde

Jaunievēlētā fonda valde un biedri 2009. gada 26. februārī

Fonda valdes priekšsēdētājs Pēteris Stradiņš

Fonda valde:

Pēteris Stradiņš
Valdis Pīrāgs
Ieva Lībiete
Linda Sosāre
Mārtiņš Vesperis

Fonda revidents — Juris Salaks
Izpilddirektors — Artis Ērglis