Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Fonda valde

Jaunievēlētā fonda valde un biedri 2009. gada 26. februārī

Fonda valdes priekšsēdētājs Pēteris Stradiņš

Fonda valde:

Edīte Bērziņa
Aivars Lejnieks
Pēteris Stradiņš
Arnolds Atis Veinbergs
Jānis Vētra

Fonda revidente — Linda Sosāre
Izpilddirektors — Artis Ērglis