Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Paula Stradiņa balva profesoriem Dacei un Mārim Baltiņiem