Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Atskats no informatīvā pasākuma "Neļaujiet osteoporozei Jūs salauzt!"