Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Stradiņa balvas pasnieģšana prof. Romanam Lācim