Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Latvijas simtgades pasākumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā

Izstāde „Latvijas Sarkanajam Krustam - 100”

Izstādē atspoguļota biedrības „Latvijas Sarkanais Krusts” 100 gadu darbība laika posmā no 1918. gada līdz mūsdienām. Izstādē aplūkojami  unikāli eksponāti un liecības – māsu tērpi, priekšmeti, plakāti, plakāti un apliecības, kā arī citi materiāli, kas atspoguļo Sarkanā Krusta darbību Latvijā no 19. gadsimta beigām līdz pat mūsdienām. Izstāde sniedz iespēju iepazīties ne tikai ar LSK vēsturi, bet arī paraudzīties uz mūsdienu sabiedrību no humānisma skatu punkta.

Norises vieta un laiks: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2018. gada novembris

 

Latvijas ārstu slavas taka

Latvijas ārstu slavas taka būs veids kā izteikt pateicību mūsu laikabiedriem ārstiem, kas ir devuši ieguldījumu Latvijas sabiedrības ārstniecībai un attīstībai, kā arī uzlabos Rīgas pilsētvidi ar jaunu, atraktīvu objektu, papildinot muzeja piedāvājumu. Muzeja teritorijā plānots ierīkot pastaigu taku ar izgaismotām zvaigznēm, kur katra zvaigzne simbolizē kādu ievērojamu mūsdienu mediķi. Pie katras Mediķa zvaigznes pievienota informācija par zvaigznes īpašnieku. Projekts ir ilglaicīgs un pirmo zvaigzni plānots atklāt 2018.gada maijā.

Norises vieta un laiks: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2018. gada jūlijs

 

Ceļojoša izstāde „Medicīnas nozares attīstība valsts veidošanās pirmsākumos”

Ceļojošajā izstādē tiks atspoguļota ārstniecības un medicīnas izglītības iestāžu dibināšana un attīstība, ievērojamāko ārstu darbība medicīnā un Latvijas valsts politikā un sabiedriskajā dzīvē, kā arī galveno medicīnas nozaru attīstības virzieni. Izstāde veidota ērti pārvietojama un viegli eksponējam. Izstādi paredzēts eksponēt Latvijas reģionu kultūras centos, skolās, bibliotēkās, muzejos.

Norises vieta un laiks: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2018. gada janvāris

 

Publisko lekciju cikls „ Dodot gaismu, sadegu!” Medicīnas nozares attīstība no valsts veidošanās pirmsākumiem līdz mūsdienām

Publisko lekciju mērķis ir sabiedrības informēšana par medicīnas attīstību, plašajām iespējām, problēmām un personālijām ne tikai valsts veidošanās pirmsākumos, bet izsekojot šiem procesiem caur dažādiem laikmetiem, meklējot likumsakarības un izdarot secinājumus par šodienas veselības aprūpi un kā to ir ietekmējusi vēsturiskā blakne. Ciklā paredzētas 4 lekcijas, kas pēc tam būs pieejams video formāta.

Norises vieta un laiks: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2018. gada septembris, oktobris, novembris, decembris

 

Virtuālā enciklopēdija "100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē"

Virtuālā enciklopēdija atspoguļo medicīnas nozares personālijas un sasniegumus, tā veicina pieejamību medicīnas vēstures izpētei, kā arī popularizē nacionālās vērtības un stiprina nacionālo pašapziņu. Enciklopēdija sāk darboties 2018. gada janvārī un ir ilglaicīgs projekts, kur informāciju var papildināt un atjaunot.

Norises vieta un laiks: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs, 2018. gada janvāris

 

Ar aktualitātēm, kas saistītas ar Latvijas Republikas simtgades pasākumiem, var iepazīties mājaslapā http://www.lv100.lv/