Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Latvijas simtgades pasākumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā

Aleja "Ārstu zvaigžņu taka"

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā jauns, atraktīvs pilsētvides objekts, godinot ārstus, kas devuši lielu ieguldījumu Latvijas sabiedrības ārstniecībā un attīstībā. Objekta izveide turpināsies arī pēc Latvijas simtās gadadienas - līdz brīdim, kad slavas alejā būs uzņemti 100 izcili ārsti.

 

Ceļojošā izstāde "100 mirkļi medicīnas vēsturē"

Ceļojošajā izstāde atspoguļo ārstniecības un medicīnas izglītības iestāžu dibināšanu un attīstību, ievērojamāko ārstu darbību medicīnas nozarē un Latvijas valsts politikā, kā arī sabiedriskajā dzīvē. Izstādi paredzēts eksponēt Latvijas reģionu kultūras centos, skolās, bibliotēkās, muzejos.

 

Virtuālā enciklopēdija "100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē"

Virtuālā enciklopēdija atspoguļo medicīnas nozares personālijas un sasniegumus, tā veicina pieejamību medicīnas vēstures izpētei, kā arī popularizē nacionālās vērtības un stiprina nacionālo pašapziņu. Enciklopēdija sāk darboties 2018. gada janvārī un ir ilglaicīgs projekts, kur informāciju var papildināt un atjaunot.

Vietne: http://www.ieverojamiemediki.lv/

 

Ar aktualitātēm, kas saistītas ar Latvijas Republikas simtgades pasākumiem, var iepazīties mājaslapā http://www.lv100.lv/