Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Latvijas simtgades pasākumi Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā

2018.gada 8.septembris
Izstāde „Latvijas Sarkanajam Krustam - 100”

Izstādē atspoguļota biedrības "Latvijas Sarkanais Krusts" 100 gadu darbība laika posmā no 1918. gada līdz mūsdienām. Izstāde sniedz iespēju iepazīties ne tikai ar LSK vēsturi, bet arī paraudzīties uz mūsdienu sabiedrību no humānisma skatu punkta.

Vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Rada un dara: Veselības ministrija, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

 

No 2018. gada septembra
Aleja "Ārstu zvaigžņu taka"

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā jauns, atraktīvs pilsētvides objekts, godinot ārstus, kas devuši lielu ieguldījumu Latvijas sabiedrības ārstniecībā un attīstībā. Objekta izveide turpināsies arī pēc Latvijas simtās gadadienas - līdz brīdim, kad slavas alejā būs uzņemti 100 izcili ārsti.

Vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Rada un dara: Veselības ministrija, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

 

No 2018.gada janvāra līdz 2019.gada decembrim
Ceļojošā izstāde "100 mirkļi medicīnas vēsturē"

Ceļojošajā izstāde atspoguļo ārstniecības un medicīnas izglītības iestāžu dibināšanu un attīstību, ievērojamāko ārstu darbību medicīnas nozarē un Latvijas valsts politikā, kā arī sabiedriskajā dzīvē. Izstādi paredzēts eksponēt Latvijas reģionu kultūras centos, skolās, bibliotēkās, muzejos.

Vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Rada un dara: Veselības ministrija, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

 

No 2018. gada oktobra līdz decembrim
Publisko lekciju cikls „ Dodot gaismu, sadegu!” Medicīnas nozares attīstība no valsts veidošanās pirmsākumiem līdz mūsdienām

Lekciju mērķis ir sabiedrības informēšana par medicīnas attīstību, plašajām iespējām, problēmām un personālijām ne tikai valsts veidošanās pirmsākumos, bet izsekojot šiem procesiem caur dažādiem laikmetiem, meklējot likumsakarības un izdarot secinājumus par šodienas veselības aprūpi un kā to ir ietekmējusi vēsturiskā blakne.

Vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Rada un dara: Veselības ministrija, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

 

No 2018.gada janvāra 
Virtuālā enciklopēdija "100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē"

Virtuālā enciklopēdija atspoguļo medicīnas nozares personālijas un sasniegumus, tā veicina pieejamību medicīnas vēstures izpētei, kā arī popularizē nacionālās vērtības un stiprina nacionālo pašapziņu. Enciklopēdija sāk darboties 2018. gada janvārī un ir ilglaicīgs projekts, kur informāciju var papildināt un atjaunot.

Vieta: Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Rada un dara: Veselības ministrija, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Vietne: http://www.ieverojamiemediki.lv/

 

Ar aktualitātēm, kas saistītas ar Latvijas Republikas simtgades pasākumiem, var iepazīties mājaslapā http://www.lv100.lv/