Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Kontakti

Adrese: Antonijas iela 1,
Rīga, LV-1360

MUZEJA DIREKTORE
Edīte Bērziņa
67220477
edite.berzina@mvm.lv

DIREKTORA VIETNIEKS KRĀJUMA DARBĀ
Juris Surdeko
67322647
juris.surdeko@mvm.lv

DIREKTORA VIETNIEKS ZINĀTNISKAJĀ DARBĀ
Juris Salaks
67222914
juris.salaks@mvm.lv

MEDICĪNAS VĒSTURES IZPĒTES UN EKSPOZĪCIJU DARBA NODAĻAS VADĪTĀJA P.I.
Mārtiņš Vesperis
67222913
marves@inbox.lv

ZINĀTNISKI IZGLĪTOJOŠĀS DARBA NODAĻAS VADĪTĀJA
Vita Šulce
67222665
vita.sulce@mvm.lv

KOMUNIKĀCIJU UN IZDEVUMU NODAĻAS VADĪTĀJA
Liene Šarkūna
67222916
lienite@mvm.lv

KANCELEJA
67222915
Fakss: 67333478;
info@mvm.lv

PERSONĀLDAĻA
67334943

GRĀMATVEDĪBA
67334301

ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA
67332620

Ekskursiju pieteikšana
67222665, 67222656, 26644548

Norēķinu rekvizīti

PAULA STRADIŅA MEDICĪNAS VĒSTURES MUZEJS
Reģ.nr. 90000013555
Valsts kase, kods TRELLV22
konts: LV45TREL2290573003000