Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Krājums

Muzeja krājumā glabājas vairāk nekā 203 000 vienību, no tām pamatkrājumā vairāk nekā 163 000 vienību, kas izvietotas piecos krājuma sektoros: lietisko materiālu, foto-fono-kino, reto grāmatu un iespieddarbu, tēlotājmākslas un rokrakstu un dokumentu sektorā.