Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

A. Žmijevskis (Polija). Neredzamās zonas

A. Žmijevskis. Acs pret aci. 1998.g., krāsu fotogrāfija

Izstādē apvienoti dažādu periodu mākslinieka darbi, kuros tematizētas to cilvēku integrācijas iespējas mūsdienu sabiedrībā, kuriem ir invaliditāte. Žmijevskis aicina atzīt un respektēt invalīdiem piemītošo citādību, tostarp viņu tiesības uz pašizteiksmi. Mākslinieks aktualizē invaliditātes izraisītās sociālās blaknes (angļu val. - "social model of disability"), tādējādi rosinot sabiedrības izpratni, ka ierobežojumi rodas nevis invaliditātes dēļ, bet gan sabiedrības un tās veidoto barjeru dēļ, kas savukārt ierobežo cilvēkus ar invaliditāti. Žmijevskis iesaista invalīdus dažādās praksēs (piem., organizē kora nodarbības kurliem vai gleznošanas darbnīcas akliem cilvēkiem), tā ne vien iedrošinot tos pārsniegt ikdienas pieredzes robežas, bet vienlaikus arī aicinot skatītājus pārvērtēt lomas, kādas cilvēkiem ar invaliditāti sabiedrībā parasti tiek atvēlētas. Mākslinieks savās filmās rada iespējas invalīdiem izteikt sevi, piešķir tiem balsi, aicina viņus saredzēt, sadzirdēt un atzīt tiem piemītošo citādību. Žmijevskis vēlas emancipēt invalīdus, atbrīvot viņus no vajājošās kauna sajūtas, mudinādams tos nekaunēties par saviem nepilnīgajiem ķermeņiem. Groteskais ķermeņu kailums, ko mākslinieks izmanto šim nolūkam, pretojas invalīdu sociālajai un estētiskajai marginalizācijai, kurai viņi tiek pakļauti sabiedrības radīto barjeru un aizspriedumu dēļ.

 

Izstādes ekspozīcija veidota, izmantojot P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja izstāžu zāles, kur varēs aplūkot Žmijevska fotogrāfijas, video un cilvēku ar invaliditāti zīmējumus. Viena no Žmijevska video kolekcijām ir integrēta muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, sasaistot medicīnas vēstures un laikmetīgās mākslas jautājumus, kas ne vien aktualizē muzeja krājumā esošos eksponātus, bet arī paplašina laikmetīgās mākslas kontekstu.

Izstādi organizē biedrība “Latvijas Kultūras projekti”. Izstādes kurators — Māris Vītols. Izstādes galvenais atbalstītājs ir ABLV Charitable Foundation. Izstādi atbalsta laikmetīgās mākslas galerijas “Galerie Peter Kilchmann” (Cīrihe) un “Foksal Gallery Foundation” (Varšava).

Papildus informācija

Izstāde apskatāma no 03.06.2017 līdz 24.09.2017

Biļešu cenas

  • Skolēniem: € 1.42
  • Studentiem, pensionāriem: € 2.84
  • Pieaugušajiem: € 4.98