Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Depresija: no pagātnes līdz mūsdienām

Neskatoties uz to, ka garīgā labklājība ir būtiska un neatņemama vispārējās veselības komponente, psihiska saslimšana lielai daļai sabiedrības joprojām ir temats, kas saistīts ar aizspriedumiem un stereotipiem. Izstādes "Depresija: no pagātnes līdz mūsdienām" mērķis ir sasaistē ar šī temata vēsturiskajiem aspektiem veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību un depresiju, kā arī aicināt iedzīvotājus vairāk pievērst uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai, vienlaikus mazinot mītus un aizspriedumus saistībā ar depresiju - vienu no izplatītākajām psihiskajām saslimšanām gan Latvijā, gan Eiropas Savienībā kopumā.

Izstāde “Depresija: no pagātnes līdz mūsdienām” muzejā apskatāma līdz 2018. gada 30. septembrim, tā tapusi ESF finansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros un apmeklētājiem ir bez maksas.

Apmeklējot izstādi, apmeklētāji aicināti aizpildīt projekta aptaujas anketu.

Papildus informācija

Izstāde apskatāma no 01.11.2017 līdz 30.09.2018

Izstāde apskatāma bez maksas.

Saistītie jaunumi