Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Profesors Pauls Stradiņš mākslā

Pieminot prof. Paula Stradiņa 123. dzimšanas dienu, muzejs aicina iepazīties ar mākslas darbiem, kuros attēlots pats profesors Pauls Stradiņš. Izstādē eksponēti pilnīgi visi gleznotie un zīmētie Paula Stradiņa portreti un nozīmīgākie viņam veltītie tēlniecības un sīkplastikas darbi, kas ikdienā glabājas muzeja krājumā. Virkne Paula Stradiņa portretējumu ir apskatāmi muzeja pastāvīgajā ekspozīcijā, bet tēlnieciskie portretējumi izvietoti dažādās Latvijas vietās. 

Katram no darbiem piemīt savs skatījums un rakurss. Lielākā to daļa radīti jau pēc profesora nāves, izmantojot dzīves laikā tapušās fotogrāfijas. Fotoportreti ir aplūkojami līdzās mākslas darbiem, kuri pēc tiem veidoti. Šajās fotogrāfijās un attiecīgi arī mākslas darbos profesors redzams dažādos savas dzīves posmos, no 1923. gadu līdz 20. gs. 50. gadu vidum.

Paulu Stradiņu portretējuši tādi Latvijā slaveni mākslinieki kā Jānis Roberts Tillbergs (1942. gadā, portrets glabājas Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā),Leo Kokle (1963. gadā) un Miervaldis Polis (1984. gadā), plastiskās formās atveidojuši Valentīna Zeile, Jānis Strupulis, Kārlis Jansons, Indulis Ranka, Māra Ranka. Aplūkojami reprezentatīvi portreti, skices, krūšutēls un piemiņas medaļas, kā arī jau pēc profesora nāves tapušais ekslibris, kurā Pauls Stradiņš attēlots operācijas laikā operāciju zālē. 

Papildus informācija

Izstāde apskatāma no 18.01.2019 līdz 14.04.2019

Izstāde apskatāma bez maksas.