Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

In memoriam: Arnis Vīksna

2018. gada 25. aprīlī mūžības ceļos devies izcilais latviešu medicīnas vēsturnieks, mūsu muzeja kolēģis, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis profesors Dr. med. Arnis Vīksna.

Arnis Vīksna dzimis 1942. gada 25. februārī Lubānā. 1966. gadā absolvējis Rīgas Medicīnas institūtu, 1971. gadā ar disertāciju medicīnas vēsturē ieguvis Dr. med. grādu.Doctor honoris causa(1994). 2001. gadā Arnis Vīksna ievēlēts par Latvijas Zinātņu akadēmijas īsteno locekli. 1969. gadā Arnis Vīksna sāk strādāt Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, kur nostrādā gandrīz trīsdesmit gadus līdz 1998. gadam. No 1998.gada bija Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes profesors un no 2011.gada pavasara arī tās Medicīnas pedagoģijas, ētikas un vēstures katedras vadītājs. Lai arī strādādams citur un mācīdams Latvijas mediķu jauno paaudzi, kontakti ar muzeju nepārtrūka nekad. 2015. gadā atkal sāka strādāt Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā, kur nostrādāja līdz dzīves beigām.

Arnis Vīksna bija Latvijas Ārstu biedrības atjaunotājs un ilggadējs valdes loceklis, Latvijas Medicīnas vēsturnieku apvienības biedrs, ilglaicīgs tās sekretārs, apvienības prezidents no 1993. līdz 1997. gadam. No 1996. gada Latvijas Zinātņu vēsturnieku asociācijas viceprezidents, ikgadējās LU Zinātniskās konferences Zinātņu vēstures un muzejniecības sekcijas vadītājs. No 1969. gada ar ziņojumiem piedalījies visās Baltijas zinātņu vēstures konferencēs. Arnis Vīksna bija vairāku starptautisku un citu valstu medicīnas vēsturnieku asociāciju goda biedrs. 

Arņa Vīksnas galvenās pētījumu tēmas bija Latvijas medicīnas vēsture, it sevišķi medicīniskā izglītība Latvijā un Tērbatā. Tāpat Arnis Vīksna atstājis lielu ieguldījumu ievērojamu ārstu dzīvju, medicīnas pieminekļu, seno aptieku, slimnīcu vēstures, Latgales ārstniecības, Latvijas Sarkanā Krusta darbības, apdrošināšanas medicīnas izpētē. Nenovērtējams informācijas avots ir Arņa Vīksnas vāktie un apkopotie medicīnas jubilejas dati, kas vairāku desmitu gadu garumā viņa redakcijā iznāca ik gadus. Ar to palīdzību savu vietu medicīnas vēsturē, kurai nu piepulcējies arī pats autors, viņš atdeva ne tikai izcilajiem mediķiem un zinātniekiem, bet arī ierindas ārstiem.

Izracies cauri arhīvu kalniem un personīgi būdams pazīstams ar daudziem 20. gadsimta Latvijas ārstiem Arnis Vīksna bija zinošākais un pieredzes bagātākais mūsdienu Latvijas medicīnas vēstures zinātājs, pie kura pēc padoma un konsultācijām griezās daudzi jo daudzi. Viņš ir sarakstījis vairāk nekā trīsdesmit grāmatas un neskaitāmas zinātniskas un medicīnas vēsturi popularizējošas publikācijas, daudzu medicīniska rakstura izdevumu redaktors un redkolēģiju loceklis. Vēl šā gada 17. janvārī, Paula Stradiņa dzimšanas dienā, muzejā tika prezentēta autora jaunākā grāmata «Pa profesora Paula Stradiņa mūža takām». Diemžēl savu pēdējo darbu, ko paredzēts izdot šā gada vasarā autors nesagaidīja.

Par savu nerimtīgo darbību medicīnas vēstures izpētē Arnis Vīksna saņēmis virkni apbalvojumu. Viņš ir Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris (2007), piešķirta Paula Stradiņa balva (1987), D. H. Grindeļa medaļa (1995), Latvijas Sarkanā Krusta apbalvojums (2008), Latvijas Ārstu biedrības apbalvojums «Tempus homini» (2009). 

Jau dzīves laikā kļuvis par medicīnas vēstures leģendu, tagad Arnis Vīksna ir pievienojies Latvijas izcilo medicīnas darbinieku saimei debesīs un nu varēs tieši izjautāt aizgājušos kolēģus un aizsaulē rast atbildes uz tiem jautājumiem, kurus neizdevās noskaidrot līdz šim!

Akadēmiķa Arņa Vīksnas izvadīšana notiks 5. maijā plkst. 15.00 no I Meža kapu kapličas.