Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Izstāde „Mums -60!”

No 13.oktobra muzejā apskatāma izstāde „Mums -60!” Šajā izstādē eksponēti pēdējo gadu dāvinājumus, kā arī eksponāti, kas iepirkti, pateicoties muzeja draugu iniciatīvai.

Muzeja idejas autors un pirmais muzeja vadītājs bija izcilais ārsts, ķirurgs un sabiedriskais darbinieks profesors Pauls Stradiņš.

Jau 1938. gadā Rīgā rīkotajā veselības aizsardzības izstādē Pauls Stradiņš, pārstāvot Veselības veicināšanas biedrību, pirmo reizi plašākai publikai izrādīja savu medicīnas vēstures eksponātu kolekciju. 1945. gadā šī kolekcija tika izvietota koka barakās Republikāniskās slimnīcas teritorijā.

Savu nenovērtējamo kolekciju profesors Pauls Stradiņš uzdāvināja valstij. 1957. gada 1. oktobrī tā kļuva par pamatu medicīnas vēstures muzejam kā patstāvīgai valsts iestādei.

2017. gadā Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejam aprit 60 gadu. Šajā laikā muzejs ne tikai pierādījis savu nozīmīgumu, bet arī ieņēmis svarīgu vietu Latvijas kultūras dzīvē un kļuvis atpazīstams tālu aiz valsts robežām.

Sešdesmit gadu laikā eksponātu skaits muzeja krājumā sasniedzis vairāk nekā 212 000 vienību (pastāvīgajā ekspozīcijā apskatāma tikai neliela daļa no tām). Šāds rezultāts panākts, pateicoties gan muzeja kolektīva pašaizliedzīgajam darbam, gan daudzu zinātnieku, ārstu, viņu radinieku, praktiskās medicīnas un zinātniski pētniecisko iestāžu vadītāju un muzeja draugu atsaucībai, kuri dāvinājuši muzejam materiālus un ģimenes relikvijas, lai palīdzētu liecības par medicīnas vēsturi saglabāt nākamajām paaudzēm.

 

Muzejs izsaka lielu pateicību: profesora Paula Stradiņa ģimenei; profesora Kārļa Barona ģimenei; profesora Ernesta Burtnieka ģimenei; dr. Vladimira Vigdorčika ģimenei; Lejnieku ģimenei; Guntim Belēvičam; Lilitai Bergai; Jānim Birkam; Anitai Boitmanei; Agrim Briedim; Zigmundam Brunavam; Juttai Burkhardt; Ingrīdai Čēmai; Irēnai Dubultei; Rūtai Eglītei; Ivaram Eglītim; Ingrīdai Frickausai; Ilzei Grabovskai; Sandrai Hermerei; Martai Jaksonai; Viktoram Jaksonam; Valdim Jākobsonam; Kamenai Kaidakai; Natālijai Kalniņai; Jurim Kalniņam; Tatjanai Kulbarei; Edītei Lazovskai; Ojāram Lietuvietim; Uldim Līkopam; Ivaram Lukšam; Ansim Reinhardam; Editai Romānei; Ingrīdai Rumbai- Rozenfeldei; Jurim Saulgozim; Linardam Skujam; Uldim Mākulim; Lidijai Šamoņinai; Lailai Štālei; Edgaram Tavaram; Maijai Vilkai