Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

LĀZA 70 gadu jubilejas pasākumi

Latviešu ārstu un zobārstu apvienība 70 gadu jubileju atzīmē Rīgā 20.septembrī (konference RSU un vakara pieņemšana LU) un 21. septembrī, kad Medicīnas vēstures muzejā 10.00 atvērsim izstādi par LĀZA vēsturi. 2017. gads ir Latviešu ārstu un zobārstu apvienības (LĀZA) dibināšanas un darbības 70. jubilejas gads. Tāpēc vēl jo patīkamāk būs visiem kopā tikties, lai runātu gan par nākotnes darbiem, gan atskatītos uz paveikto un, galvenais, pieminētu visus tos labos un atsaucīgos cilvēkus, kas nesavtīgi ir palīdzējuši latviešiem iet medicīnas ceļu. LĀZA mērķis ir veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu, māsu un zobārstu izglītību un sadarbību. LĀZA jubilejas gada moto ir „Gūt var dodot” – daļiņa no Raiņa vārdiem, kas raksturo LĀZA kā organizācijas būtību.

Reģistrācija LĀZA konferencē elektroniski www.lazariga.lv līdz 8.09.!

LĀZA veidoja no Latvijas aizbraukušie mediķi 1947. gadā Eslingenā, un tās mērķis bija kopības stiprināšana svešumā. LĀZA biedriem bija nepārvērtējama loma arī Latvijas neatkarības atjaunotnē un Pirmā vispasaules latviešu ārstu kongresa organizēšanā 1989. gada vasarā. Šobrīd LĀZA galvenais uzdevumu ir atbalstīt Latvijas medicīnas studentus, rezidentus un ārstus, kā arī saglabāt savstarpējo saikni, esot ārpus Latvijas.

Komentēt šo rakstu

Vārds: E-pasts:

Komentārs: