Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Muzejā notiks lekcija “Ko atklāj Senās Ēģiptes medicīnas papirusi”

Pirmdien, 2018. gada 11. jūnijā, plkst. 15.00 Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja konferenču zālē (Rīgā, Antonijas ielā 1) notiks Latvijas Universitātes profesora Valda Segliņa lekcija “Ko atklāj Senās Ēģiptes medicīnas papirusi”. Lekcija veidota, lai interesentus iepazīstinātu ar nupat LU Akadēmiskajā apgādā izdoto Valda Segliņa monogrāfiju “Senās Ēģiptes medicīnas papirusi”.

Monogrāfija “Senās Ēģiptes medicīnas papirusi” veltīta Senajā Ēģiptē uzkrātajām zināšanām medicīnā, ciktāl tās ir aprakstītas avotos – senajos papirusos. Tik bagātīgs seno dokumentu klāsts latviešu valodā pieejams pirmoreiz. Grāmatā iekļauts vairāk nekā 1500 recepšu, ziņas par daudzu slimību noteikšanu, diagnozi un ārstēšanas stratēģiju. Daudzpusīgais skatījums ļaus lasītājam iepazīt senās zināšanas plašākā kontekstā, arī apzināt daudzos joprojām neskaidros medicīnas vēstures jautājumus un palīdzēs izvērtēt šo zināšanu nozīmi mūsdienu skatījumā.

“Senajiem tekstiem ir nepieciešami izvērsti komentāri. Senās Ēģiptes tekstu komentāri pēc apjoma bieži ir 8–12 reizes plašāki nekā komentējamais pamata teksts. Tehniski to nav iespējams realizēt vienā izdevumā, un tas būtu plašs pētniecības lauks nākotnē, vēl jo vairāk tāpēc, ka šajā izdevumā pirmoreiz ir pieejami visi apskatāmo avotu teksti. Šāda pilnīga avotu apkopojuma līdz šim nav bijis nevienā valodā, jo eģiptoloģijā dominējošajās franču, angļu un vācu valodās sākotnēji tulkotie teksti pēc to pirmpublikācijas netiek tulkoti citās valodās, ja vien netiek veikta atkārtota pamattekstu zinātniska tulkošana ar pavadošiem komentāru sējumiem. Tomēr tā tiek veikta tikai atsevišķām seno dokumentu daļām vai pat rindām, izteicieniem vai konkrētas zīmes lietojumam,” grāmatas ievadā skaidro autors.

Latviski līdz šim neviens no medicīnai veltītiem Senās Ēģiptes pamattekstiem vai to daļām nav bijis pieejams, tāpēc to sagatavošana aizņēma gandrīz desmit gadus, taču joprojām šie tulkojumi ir uzskatāmi tikai par aptuveniem un sākotnējiem, un Senās Ēģiptes vēstures pētniekiem arī turpmāk noteikti ir jābalstās uz avotu pirmtulkojumiem.

Autors Valdis Segliņš– Latvijas Universitātes profesors, prorektors eksakto, dzīvības un medicīnas zinātņu jomā, ģeoloģijas zinātņu doktors. Pēdējos gados LU Akadēmiskajā apgādā iznākušas vairākas viņa grāmatas – “Senās Ēģiptes rakstu dārgumi” (2011), “Megalīti. Pasaule. Latvija” (2012), kā arī “Hors. Valdnieku dievs” (2017) un “Senās Ēģiptes medicīnas papirusi” (2018).

Komentēt šo rakstu

Vārds: E-pasts:

Komentārs: