Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs uz laiku atceļ gidu vadītas ekskursijas un izglītības programmas

Reaģējot uz epidemioloģisko situāciju valstī un domājot par apmeklētāju un muzeja darbinieku drošību, Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs pieņem atbildīgu lēmumu un, sākot no 30. oktobra, uz laiku atceļ visas gidu vadītas ekskursijas (ieskaitot skolu grupām) un izglītības programmas. Skolu pedagogiem, kuri plāno skolēnu grupas apmeklējumu, muzeja darbinieki (elektroniskajā sarakstē) nodrošinās informatīvi izglītojošo materiālu, kā arī koordinēs grupu apmeklējumu rezervācijas, nodrošinot, lai tās nepārklātos.  

Muzeja speciālisti turpina darbu klātienē vai attālināti, lai jau pavisam drīz muzeja apmeklētāju uzrunātu jaunā kvalitātē gan klātienē, gan virtuāli.

Top un janvāra sākumā tiks atklāta modernizēta muzeja mājaslapa. Muzejā radošās rezidences programmā šobrīd strādā Katrīna Neiburga un Jānis Noviks, veidojot pastāvīgo ekspozīciju komentējošus mākslas darbus. Notiek darbs pie kolekciju digitalizēšanas, turpinās pētniecības darbs un muzeja infrastruktūras uzlabošana. Tiek plānotas muzeja publiskās programmas un ar VKKF atbalstu uzsākts projekts “Pārdefinējot muzeju. Paulas Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja piemērs.”

Ievērojot visus drošības noteikumus, muzejs joprojām ir atvērts individuālajiem apmeklētājiem un skolu grupām (bez muzeja gida pakalpojumiem).