Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Sveicam prof. Lazovska stipendijas ieguvējus

Medicīnas vēstures muzeja labi draugi un sadarbības partneri Latviešu ārstu un zobārstu apvienība (LĀZA) jau 15 gadus iešķir Prof. Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju medicīnas studentiem, lai palīdzētu un atbalstītu viņus ceļā uz ārsta amatu. Pašreizējais stāvoklis pasaulē, kas saistīts ar COVID19 pandēmiju, ir ieviesis korekcijas arī LĀZA dibinātajā prof. Ilmāra Lazovska stipendiju piešķiršanas kārtībā. 

Stipendiātiem bija jāiesniedz savi pieteikumi atbilstoši nolikuma prasībām un jātiekas ar atlases komisiju. Manīgajā laikmetā mainījās arī atlases otrās kārtas norise, un šoreiz klātienes tikšanos aizstāja saruna elektroniskajā vidē. Toties komisijas dalībnieku skaits bija neierasti liels un jautājumu klāsts ļoti plašs. Pretendentus intervēja LĀZA valdes locekļi: Dr. Kaspars Tūters (Kanāda), Dr. Zaiga Alksne-Phillips (ASV), Dr. Atis Bārzdiņš (ASV), Dr. Ēriks Niedrītis (ASV),Dr. Daina Dreimane (ASV), Medicīnas vēstures muzeja pārstāvis Mārtiņš Vesperis un Dr. Edīte Lazovska (Latvija). ZOOM semināru–atlasi vadīja LĀZA biroja vadītāja Kamena Kaidaka. 

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda stipendiju 1000 USD apjomā šogad ieguva četri Latvijas medicīnas augstskolu vecāko kursu studenti – Māris Lapšovs (RSU/4 kurss) – rekomendāciju sniedza asoc. prof. Kārlis Trušinskis un prof. Māra Pilmane, Alise Emma Čakārne (RSU/6 kurss) – rekomendāciju sniedza Dr. med. Māra Rone-Kupfere un Dr. med. Elga Sidhoma, Mikus Saulīte (RSU/6) – rekomendāciju sniedza Dr. med. Viktorija Kuzema un Dr. Kārlis Rācenis, Anna Marija Leščinska (RSU/ 6 kurss) – rekomendāciju sniedza Dr. med. Armands Sīviņš un Dr. med. Ingus Skadiņš. Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonda veicināšanas stipendijas (500 USD) ieguva Ieva Pitkēviča (RSU/5 kurss) – rekomendāciju sniedza Ināra Miltiņa un prof. Gunta Lazdāne, un Jānis Auders (LU/4 kurss) – rekomendāciju sniedza asoc. prof. Līga Plakane un asoc. prof. Gunta Strazda. Kopējais stipendiju apjoms šogad ir 5 000 USD.

Klātienes svinīgais sarīkojums, uz kuru aicināti visi LĀZA stipendiāti un viņu viesi, kā arī LĀZA biedri un draugi, notiks Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā tad, kad būs atcelti ar COVID pandēmiju saistītie ierobežojumi.

Profesora Ilmāra Lazovska Medicīnas fonds radies, godinot ārsta Ilmāra Lazovska (1931–2003) piemiņu. Fondu drīz pēc profesora nāves izveidoja ārsts Ēriks Niedrītis (Ņujorka), kurš ir arī tā vadītājs. 

LĀZA vieno ārzemēs un Latvijā dzīvojošos ārstus un zobārstus, kā arī citus veselības nozares profesionāļus, zinātniekus un darbiniekus kopējam mērķim – visiem spēkiem veicināt veselības aprūpē un zinātnē iesaistīto studentu, rezidentu, ārstu un zobārstu izglītību un sadarbību. To dibināja 1947. gadā Eslingenā trimdā devušies latviešu ārsti.