Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Aptaujas

Kādai, Jūsuprāt, ir jābūt ekskursiju vadītāju apmaksas politikai muzejā, ja to izmanto individuālais apmeklētājs?

Kādai, Jūsuprāt, ir jābūt ekskursiju vadītāju apmaksas politikai muzejā, ja to izmanto individuālais apmeklētājs?
Atbildes
Individuālajiem apmeklētājiem par ekskursijas vadītāju jāmaksā vairāk / 30% 11
Individuālo apmeklētāju maksa par ekskursijas vadītāju ir atkarīga no izmantotā laika / 59% 22
Individuālajiem apmeklētājiem ekskursijas vadītāju nevajag piedāvāt / 11% 4

Nobalsojuši: 37

Senāki jautājumi