Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Izstādes

Izstāde "Būt līdzās!"

Medicīnas māsas un vecmātes profesijai ir bijusi būtiska un neaizstājama loma veselības saglabāšanā un uzlabošanā visos laikos. Abu profesiju aizsākumi meklējami tālā senatnē, sniedzot nepieciešamo palīdzību slimnieku aprūpē un dzemdībās. Mūsdienās profesionālās darbības jomas  ir ievērojami paplašinājušās, un medicīnas māsas un vecmātes veic nozīmīgu darbu arī sabiedrības izglītošanā, tostarp dažādos veselības veicināšanas jautājumos.  

Lai godinātu medicīnas māsas un vecmātes profesijas būtisko lomu un ieguldījumu sabiedrības veselības veicināšanā un labklājības uzlabošanā, kā arī atzīmētu māsu profesijas pamatlicējas Florences Naitingeilas 200. dzimšanas dienu,  Pasaules Veselības organizācija 2020. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko māsu un vecmāšu gadu.

Šī izstāde ir tapusi, lai aktualizētu medicīnas māsu un vecmāšu lomu sabiedrībā un godinātu šo profesiju pārstāves.

Paldies Latvijas Māsu asociācijai un Latvijas Vecmāšu asociācijai par dalību izstādes tapšanā!

Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Māsu asociāciju un Latvijas vecmāšu asociāciju  ESF projekta «Kompleksie veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi» (9.2.4.1/16/I/001) ietvaros.

Izstāde apskatāma bez maksas.

Izstāde "Seksuālā un reproduktīvā veselība"

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejā apskatāmā izstāde “Seksuālā un reproduktīvā veselība” apmeklētājiem būs pieejama līdz 29. decembrim. Izstādē ir iespējams uzzināt, kā gandrīz simts gados Latvijā un citur pasaulē valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas ir izglītojušas, skaidrojušas un uzrunājušas sabiedrību par seksuālās veselības jautājumiem. 

Izstādē aplūkojami vizuālie materiāli, kuri savulaik izmantoti gan sabiedrības informēšanai, gan emociju radīšanai. Aicinām arī iepazīt neparastus objektus no Medicīnas vēstures muzeja krājumiem, kas vēsturiskā griezumā parāda, kā ietekmēta mūsu reproduktīvā veselība, pateicoties laika gaitā notikušajiem medicīnas atklājumiem un mainīgajiem cilvēku uzskatiem. 

Par zinātniski pamatotu sabiedrības izglītošanu reproduktīvās veselības jomā varam runāt tikai no 19. gs. beigām, kad ārsti, skolotāji un sabiedriskas organizācijas sāka pievērsties līdzpilsoņu izglītošanai, piemēram, skaidrojot, kā neapjukt pubertātē, kā rodas bērni, kā vadīt laimīgu ģimenes dzīvi un kas darāms, ja seksuālo kontaktu laikā iemantota nelāga slimība.

Izstādes noslēgumā apmeklētāji var padomāt, ko vēlas pateikt citiem, un izgatavot savu reproduktīvo veselību veicinošo plakātu paši.

Izstādes apmeklējums ir bez maksas.

 

Ceļojošā izstāde „Garīgā veselība”

Ceļojošās izstādes “Garīgā veselība” mērķis ir sasaistē ar temata vēsturiskajiem aspektiem veicināt sabiedrības izpratni par garīgo veselību, veselīga dzīvesveida nozīmi depresijas profilaksē, riska faktoriem, kas nelabvēlīgi ietekmē garīgo veselību, kā arī pievērst iedzīvotāju uzmanību savai un līdzcilvēku garīgajai veselībai.

Ceļojošo izstādi veido seši roll-up baneri ((2gab. 100 x 200 cm; 2 gab. 150 x 200 cm; 2.gab. 85 x 200 cm) un trīs komoteksa plāksnes (maksimālais izmērs 100 x 100 cm), kas izvietotas katra uz sava koka molberta (molberta augstums 180 cm).

Ceļojošās izstādes mērķauditorija ir vecāko klašu skolēni un pieaugušie.

Pieteikties uz izstādes eksponēšanu var zvanot pa tālruni 25992243 vai rakstot uz e-pastu info@mvm.lv.

Ceļojošā izstāde ir tapusi ESF finansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros.

Izstādes tapušas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” Nr. 9.2.4.1/16/I/001 ietvaros. Tā mērķis ir uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem visiem Latvijas iedzīvotājiem, jo īpaši teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem. Sīkāk informācija par projekta aktivitātēm pieejama: www.vm.gov.lvwww.esparveselibu.lv

 

Saistītie jaunumi