Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Pasniegtas Kārļa Barona balvas