Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Izstāde „Nelaime nenāk brēkdama”