Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Kontakti

Adrese: Antonijas iela 1,
Rīga, LV-1360

MUZEJA DIREKTORS
Kaspars Vanags
67220477
kaspars.vanags@mvm.lv

DIREKTORA VIETNIEKS KRĀJUMA DARBĀ
Juris Surdeko
67322647
juris.surdeko@mvm.lv

DIREKTORA VIETNIECE ZINĀTNISKAJĀ DARBĀ
Diāna Klešnika
27859905
diana.klesnika@mvm.lv

MEDICĪNAS VĒSTURES IZPĒTES UN EKSPOZĪCIJU DARBA NODAĻAS VADĪTĀJS
Mārtiņš Vesperis
67222913
martins.vesperis@mvm.lv

ZINĀTNISKI IZGLĪTOJOŠĀS DARBA NODAĻAS VADĪTĀJA
Vita Šulce
67222665
vita.sulce@mvm.lv

KOMUNIKĀCIJU UN IZDEVUMU NODAĻAS VADĪTĀJA
Liene Šarkūna
67222916
lienite.sarkuna@mvm.lv

KANCELEJA
67222915
Fakss: 67333478;
info@mvm.lv

GRĀMATVEDĪBA
67334301

ZINĀTNISKĀ BIBLIOTĒKA
67332620

Ekskursiju pieteikšana
67222665, 67222656, 26644548

Norēķinu rekvizīti

PAULA STRADIŅA MEDICĪNAS VĒSTURES MUZEJS
Reģ.nr. 90000013555
Valsts kase, kods TRELLV22
konts: LV45TREL2290573003000

Medicīnas muzeja atbalsta fonda biedrības rekvizīti

Medicīnas muzeja atbalsta fonda biedrība
Reģ. nr. 40008140110
Konts LV44PARX0012530110001 Citadeles bankā

Fonda adrese: Antonijas ielā 1, Rīgā, LV 1360. Tālrunis: +371-29516722, epasts: mmaf@mvm.lv