Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Būt līdzās!

Medicīnas māsas un vecmātes profesijai ir bijusi būtiska un neaizstājama loma veselības saglabāšanā un uzlabošanā visos laikos. Abu profesiju aizsākumi meklējami tālā senatnē, sniedzot nepieciešamo palīdzību slimnieku aprūpē un dzemdībās. Mūsdienās profesionālās darbības jomas  ir ievērojami paplašinājušās, un medicīnas māsas un vecmātes veic nozīmīgu darbu arī sabiedrības izglītošanā, tostarp dažādos veselības veicināšanas jautājumos.  

Lai godinātu medicīnas māsas un vecmātes profesijas būtisko lomu un ieguldījumu sabiedrības veselības veicināšanā un labklājības uzlabošanā, kā arī atzīmētu māsu profesijas pamatlicējas Florences Naitingeilas 200. dzimšanas dienu,  Pasaules Veselības organizācija 2020. gadu ir pasludinājusi par Starptautisko māsu un vecmāšu gadu.

Šī izstāde ir tapusi, lai aktualizētu medicīnas māsu un vecmāšu lomu sabiedrībā un godinātu šo profesiju pārstāves.

Paldies Latvijas Māsu asociācijai un Latvijas Vecmāšu asociācijai par dalību izstādes tapšanā!

Iespējams, apmeklētāji izstādi varēs apskatīt no 13. maija. 

Papildus informācija

Izstāde apskatāma no 23.04.2020 līdz 27.09.2020

Izstāde apskatāma bez maksas.

Saistītie jaunumi