Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Vakances

Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzejs (Reģ.nr.40008140110, info@mvm.lv) ir Veselības ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Muzeja mērķis ir radīt sabiedrībā interesi par medicīnas attīstību no senajiem laikiem līdz mūsu dienām un veicināt cilvēka izpratni par vēstures un medicīnas ciešo saistību. Muzejs ir viens no trijiem lielākajiem šāda profila muzejiem pasaulē.
Aicinām pieteikties uz amatu – Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktors.

 

Amata mērķis ir noteikt Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja attīstības prioritātes, nodrošināt muzeja ilgtspējīgu un profesionālu darbību atbilstoši Muzeja misijai un kultūras un veselības nozares politikai Latvijā, kā arī veicināt Muzeja nacionālo un starptautisko atpazīstamību.

Amata prasības:

 • Akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība.

 • Vismaz trīs gadu pieredze vadītāja amatā vai vairāku struktūrvienību vadībā vidēja lieluma vai lielā uzņēmumā vai vismaz trīs gadu pieredze vadošā amatā, kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu muzeja direktora uzdevumus.

 • Praktiska darba pieredze pārmaiņu vadībā un vadības sistēmu ieviešanas uzlabošanā, izpratne par valsts pārvaldes iestādes finanšu vadības regulējuma normatīvajiem aktiem.

 • Zināšanas par muzeju darbības jomu, izpratne par valsts pārvaldes uzbūvi un darbības pamatprincipiem, t.sk., budžeta plānošanu.

 • Praktiskā darba pieredze tādu jautājumu risināšanā, kas attiecas uz organizācijas attīstību, darbības stratēģijas īstenošanu, administratīvo un pārmaiņu vadību.

 • Prasme definēt problēmas un noteikt skaidrus ilgtermiņa un īstermiņa mērķus.

 • Prasme kritiski analizēt, formulēt savu viedokli, augsta atbildības sajūta, organizatora prasmes, komunikācijas un saskarsmes prasmes.

 • Valsts valodas zināšanas normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā.

 • Divu svešvalodu (angļu un krievu) zināšanas vismaz B2 līmenī atbilstoši Eiropas kopīgajām nostādnēm valodu apguvei: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr

 • Nevainojama reputācija.

Mēs piedāvājam:

 • darbu vienā no trijiem lielākajiem šāda profila muzejiem pasaulē;
 • iespēju veikt unikālu un atbildīgu darbu, veicinot muzeja attīstību un vērtību saglabāšanu;
 • atalgojumu no 1500 EUR mēnesī (pirms nodokļu nomaksas), piemaksu atbilstoši sasniegtajiem rezultātiem un sociālās garantijas.

Ja vēlaties piedalīties amata konkursā, lūdzam iesniegt Veselības ministrijas Personāla un dokumentu pārvaldības departamentā (Brīvības ielā 72, Rīgā, LV-1011) vai uz oficiālo elektroniskā pasta adresi vm@vm.gov.lv (ja dokumenti parakstīti ar drošu elektronisko parakstu) līdz 2020.gada 20.martam (ieskaitot) ar norādi „Pieteikums Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja direktora amata konkursam ” šādus dokumentus:

 • personīgi parakstītu un datētu motivētu pieteikumu, iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību;
 • personīgi parakstītu un datētu Curriculum Vitae (CV), iekļaujot pašvērtējumu par valodu zināšanām;
 • izglītību, pieredzi, prasmes un zināšanas apliecinošu dokumentu kopijas.

Tālrunis uzziņām 60003346 (Skaidrīte Judeika, Veselības ministrija).

Valsts valodas prasme Augstākā līmeņa 2.pakāpe (C2)
Izglītības līmenis Augstākā izglītība (bakalaura grāds)

Alga bruto

1500 EUR

Algas izmaksas veids

Laika darba alga

Vakances Nr.

200227-82

Uzņēmums

'LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA'

Darba vietas adrese

LATVIJA, Antonijas iela 1, Rīga

Kontaktpersona

Skaidrīte Judeika

Darba laika veids

Normālais darba laiks

Darba veids

Darbinieka amats uz nenoteiktu laiku

Slodze Viena vesela slodze

Darbības joma

Kultūra / Māksla

Aktuāla līdz

09.04.2020

Darba sākšanas datums

01.04.2020

Pieteikto vietu skaits

1