Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Dr. hist. Ritas Grāveres priekšlasijums par bērnu ārstu Jēkabu Nīmani

Ceturtdien, 30. janvārī plkst. 17.00 notiks Misiņa lasījumi, kuros uzstāsies Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja pētniece Dr. hist. Rita Grāvere ar priekšlasījumu «Laikmets pilns dramatiskas cīņas. Bērnu ārsta Jēkaba Nīmaņa (1892—1979) dzīvesstāsts»

Pagājušā gadā iznāca Ritas Grāveres sarakstītā grāmata «Carpe Diem! Satver dienu!»

Pasākums notiks LU Akadēmiskajā bibliotēkā Rīgā, Rūpniecības ielā 10.

Komentēt šo rakstu

Vārds: E-pasts:

Komentārs: