Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Muzeja Draugs Jānis Stradiņš

2020. gada 17. janvārī Paula Stradiņa dzimšanas dienā, kad tradicionāli tiek paziņots Stradiņa balvas laureāts, tiks atklāta izstāde «Muzeja Draugs Jānis Stradiņš». 

Medicīnas vēstures muzeja dibināšanas ideja ir cieši saistīta ar latviešu ķirurgu un medicīnas vēsturnieku profesoru Paulu Stradiņu (1896—1958). Taču muzeja tālākā attīstībā tā patrons, atbalstītājs un  iedvesmotājs bija profesora dēls, akadēmiķis profesors Jānis Stradiņš (1933—2019). Tieši viņam ir lieli nopelni šīs pagātnes liecību krātuves izaugsmē, attīstībā un zinātniskajā virzībā. Jānis Stradiņš dāvinājis muzejam daudzus eksponātus, būtiski papildinot muzeja krājumu.

1982. gadā tika dibināta Paula Stradiņa balva. Akadēmiķis Jānis Stradiņš par pētījumiem medicīnas vēsturē Paula Stradiņa balvu saņēma kā viens no pirmajiem 1983. gadā. Ilgus gadus viņš bija arī balvas piešķiršanas komisijas sastāvā. 

Jānis Stradiņš  kopā ar medicīnas vēstures  muzeju ir no tā pirmsākumiem, sākumā kā tēva palīgs, bet, 1957. gadā sākot iznākt rakstu krājumam «Iz istorii medicini» viens no tā veidotājiem. No 1992. gada rakstu krājums iznāk ar nosaukumu «Acta Medico Historica Rigensia». Jānis Stradiņš bija ilggadējs rakstu krājuma veidotājs, redakcijas kolēģijas loceklis un galvenais redaktors.

Jānis Stradiņš neapšaubāmi bija starptautiski atzīts pasaules cilvēks, kurš pasaulei rādīja Latviju. Padarītais paliek. Mūsu gods un pienākums ir uzturēt un pilnveidot akadēmiķa profesora Jāņa Stradiņa atstāto mantojumu.

Muzejs pateicas par sadarbību šīs izstādes tapšanā Jāņa Stradiņa dzimtai, Latvijas Zinātņu akadēmijai un Rīgas Stradiņa universitātei

Izstāde apskatāma muzeja darba laikā no 18. janvāra līdz 23. februārim.

Komentēt šo rakstu

Vārds: E-pasts:

Komentārs: