Kontakti

ADMINISTRĀCIJA

Direktors

Kaspars Vanags

Direktora vietniece attīstības darbā

Dace Nulle

Direktora vietniece pētniecības un krājuma darbā

Daina Auziņa

Biroja vadītāja

Irma Dzene

Galvenā grāmatvede

Aija Ezeriete

Grāmatvede

Skaidrīte Judeika

Galvenā kuratore

Kristīne Liniņa

Krājuma publiskās pieejamības programmu vadītāja

Antra Skripste

Datu aizsardzības speciālists

PUBLISKO PROGRAMMU UN KOMUNIKĀCIJAS NODAĻA

Vadītāja

Ilze Sirmā

Komunikācijas speciālists

Māris Šteinbergs

Vecākā muzejpedagoģe

Elīna Pekšēna

Muzejpedagogs

Valdis Ivaņinoks

Pieejamības speciāliste

Katrīna Rudzīte

Grafikas dizainers

Kirils Kirasirovs

PĒTNIECĪBAS NODAĻA

Vadītāja

Elīna Kalniņa

Pētniece

Anna Žabicka

Pētniece

Inga Vigdorčika

KRĀJUMA NODAĻA

Vadītāja

Ilze Bule

Rokrakstu un retumu sektora glabātāja

Zane Alika

Foto, fono, kino un digitālā sektora glabātāja

Dita Kļaviņa-Lauberte

Lietisko materiālu sektora glabātāja

Vineta Blitsone

Mākslas sektora glabātāja

Signe Irbe

Glabātāja

Kristīne Zirne

Speciāliste

Elīna Kļaviņa

Bibliotēkas pārzinis

Artis Ērglis

SAIMNIECĪBAS UN PROJEKTU VADĪBAS NODAĻA

Vadītāja

Kristīne Radovica

Projektu vadītāja

Lienīte Šarkūna

Projektu vadītāja

Gerda Čevere-Veinberga

Izglītības projektu vadītāja

Ieva Laube

Speciālists saimnieciski tehniskajā darbā

Lauris Pavilons

Mēs gribam iepazīt savu apmeklētāju, lai veidotu labāku piedāvājumu tieši Tev – piekritīsi sīkdatnēm?